محاسبه هزینه طراحی سایت

سیستم آنلاین محاسبه هزینه طراحی سایت، بمنظور بررسی مدیران و کارشناسان شرکت ها جهت برآورد مالی و زمانی طراحی سایت مورد نظر طراحی گردیده است. در این سیستم امکان انتخاب المان ها و مشخصات وب سایت و محاسبه آنلاین آن در نظر گرفته شده است که با توجه به موارد انتخابی و هزینه اجرا تخفیفاتی بصورت آنلاین بروی پیش فاکتور نهایی بصورت آنلاین اعمال می گردد. با انتخاب المانها و سرویس های مورد نیاز از تخفیفات سفارش آنلاین برخوردار شوید و با آنالیز موارد انتخابی استودیو نو امکان ارزیابی و مشاوره بهتری را در جهت برندینگ و بهینه سازی رتبه سایت خواهد داشت.